gym

Fakt 3

Aby zapewnić wystarczającą ilość energii panele fotowoltaiczne nie wymagają bezpośredniego oświetlenia promieniami słonecznymi. Zastosowanie nowoczesnych paneli umożliwia uzyskanie ze światła rozproszonego chmurami jedynie o 1% mniej energii niż przy pełnym oświetleniu. Ponadto panele osiągają większą wydajność w niższych temperaturach.