gym

Dla firmy

Ceny energii elektrycznej w sieciach wykazują stałą tendencję wzrostową. Z drugiej strony koszt instalacji fotowoltaicznej w ciągu ostatnich lat spadł stale spada. Kalkulacje wykazują jasno, że osiągnęliśmy obecnie optymalny moment opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczne mogące częściowo zaspokoić zapotrzebowanie przedsiębiorstw na energię elektryczną.